Câu chuyện 2 đô-la &
9998 đô-la

Động cơ của một con tàu lớn bị hỏng. Những người chủ tàu đã tìm hết chuyên gia này đến chuyên gia khác nhưng không ai biết cách sửa.

Cuối cùng chủ tàu đã tìm được một người chỉ chuyên một việc: gõ búa chỗ cần gõ.Người thợ xem rất tỉ mỷ kỹ lưỡng chiếc tàu từ đầu đến cuối.

Sau khi kiểm tra mọi thứ, người thợ ta lấy túi đồ nghề và rút ra một cái búa nhỏ. Ông cẩn thận gõ nhẹ vào một cái gì đó. Ngay lập tức, động cơ hoạt động trở lại. Con tàu hoạt động trở lại bình thường.

Người chủ tàu nhận được hóa đơn thanh toán giá 10.000 đô-la!
“Cái gì?”, chủ tàu thốt lên, “Ông ta hầu như chẳng phải làm gì cả!”. Họ gửi cho ông một tin nhắn, “Làm ơn cho chúng tôi xem hóa đơn chi tiết.”
Hóa đơn ghi:

  • - Gõ búa: 2 đô-la.
  • - Tìm ra nơi cần gõ: 9.998 đô-la.
    (Nguồn: internet)

Để gõ búa, ai cũng làm được. Nhưng để gõ đúng chỗ, phải trả giả bằng nhiều cú gõ sai trước đó.

Chúng tôi là?

Interloka là công ty tư vấn thương hiệu chuyên sâu về Chiến lược thương hiệu, Nhận diện thương hiệu & Viết content. Tài sản quý giá nhất tại Interloka là con người. Chúng tôi có người thợ hơn 10 năm nay chỉ làm duy nhất một việc: xây dựng chiến lược thương hiệu cho các doanh nghiệp. Trải nghiệm phong phú các tình huống tư vấn khác nhau kết hợp phương pháp luận chuẩn Quốc tế về thương hiệu là nền tảng quan trọng để Interloka tự tin đưa ra các giải pháp phù hợp & hiệu quả cho các doanh nghiệp ở các quy mô khác nhau, từ các tập đoàn lớn đến các doanh nghiệp quy mô nhỏ.