Tư vấn thương hiệu theo giờ

Interloka dành thời gian lắng nghe & trò chuyện trực tiếp cùng bạn định hướng thương hiệu.

Nội dung tư vấn?

Các doanh nghiệp có nhu cầu giải đáp các câu hỏi, các thắc mắc liên quan đến

  • Định hướng chiến lược thương hiệu
  • Định hướng đặt tên thương hiệu
  • Định hướng phát triển slogan cho thương hiệu
  • Thực thi các bài viết quảng cáo, các bài viết content, brand story cho thương hiệu

Doanh nghiệp nào sẽ phù hợp tư vấn theo giờ?

Để đảm bảo hiệu quả chất lượng , phía tư vấn chỉ nhận tư vấn theo giờ khi doanh nghiệp hoặc cá nhân tự kinh doanh đáp ứng các tiêu chí sau

  • Đã rõ ràng về sản phẩm, khách hàng, phân khúc thị trường & đối thủ cạnh tranh
  • Đã có ý tưởng rõ ràng về mô hình kinh doanh
  • Có kế hoạch cụ thể về nguồn lực tài chính, nhân sự & marketing
  • Có nhu cầu triển khai xây dựng thương hiệu bài bản theo chuẩn Quốc tế