Chiến lược thương hiệu

Như thế nào là một chiến lược thương hiệu chuẩn Quốc tế?

 • Sử dụng phương pháp luận của các chuyên gia thương hiệu uy tín quốc tế được thế giới thừa nhận.
 • Các phương pháp luận được ứng dụng rộng rãi bởi đa số các nhãn hàng quốc tế.
 • Chiến lược thương hiệu nhất quán với sứ mệnh, tầm nhìn & chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại Interloka, cấu trúc chiến lược thương hiệu xuất phát từ phân tích các vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp làm căn cứ đề xuất các công cụ triển khai về chiến lược thương hiệu. Cụ thể bao gồm:

 • 01. Phân tích kinh doanh

  Bản đồ định vị về phân khúc thị trường & khách hàng

  Chỉ số khác biệt thương hiệu của ngành nghề doanh nghiệp kinh doanh

  Đặc điểm đối thủ cạnh tranh

  Phân tích mô hình kinh doanh của doanh nghiệp

  Nhóm sản phẩm chiến lược của doanh nghiệp

  Năng lực cạnh tranh lõi của doanh nghiệp

 • 02. Đề xuất khung chiến lược thương hiệu

  Đề xuất các điểm Khác biệt thương hiệuCác thuộc tính lý tính nổi bật của một thương hiệu tiềm năng trở thành các lý do mua hàng đối với khách hàng.

  Đề xuất Hình mẫu & Tính cách cho thương hiệuCác giá trị cảm xúc thương hiệu sẽ theo đuổi & triển khai trong các hoạt động về xây dựng bộ nhận diện & hoạt động truyền thông quảng cáo.

 • 03. Tuyên ngôn chiến lược thương hiệu

  Sau tất cả, giá trị cốt lõi đọng lại lớn nhất làm điểm nhấn nổi bật của một thương hiệu là gì.

  Tuyên ngôn chiến lược thương hiệu là kim chỉ nam quan trọng để một thương hiệu làm chuẩn để triển khai nhất quán, tập trung các hoạt động truyền thông marketing giai đoạn tiếp theo.