Quảng cáo & Content

Chúng tôi cung cấp
dịch vụ viết bài đăng website, bài quảng cáo quảng bá trên báo chí
& mạng xã hội.

Một chiến lược thương hiệu dù đúng hướng vẫn có thể không có tác dụng nếu khâu triển khai không hiệu quả. Các bài viết về thương hiệu trên các điểm chạm khác nhau là hình thức thể hiện quan trọng để khách hàng biết rõ những gì doanh nghiệp muốn nói.

Ở Interloka, chúng tôi nhận viết những gì?

  • Bài viết quảng cáo tổng hợp giới thiệu về thương hiệu
  • Các bài viết PR vì mục đích quảng bá cho thương hiệu
  • Các bài viết PR dưới dạng xã luận chuyên môn lấy thương hiệu như một case study để phân tích
  • Bài viết về câu chuyện thương hiệu

Mỗi dạng bài viết này đều có: form brief lấy thông tin, form tiêu chí chất lượng và form đánh giá hiệu quả